เกี่ยวกับเรา

บริษัท โสตะการเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท โสตะการเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายดื่มที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีUV พร้อมทั้งยังผ่านขั้นตอนขจัดสีและกลิ่นเพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากลสู่ท้องตลาด และนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในสินค้าและบริการ ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับธุรกิจของคุณ

Image

Our Process

Our Process

Our Process

Image